Ny medarbetare

Rickard Andersson är 25 år och nyutbildad högskoleingenjör.
2013-12-18 08:00:00

Rickard Andersson är 25 år och nyutbildad högskoleingenjör.
 

Under sommaren har Projekthydraulik inlett ett samarbete med KTP Dalarna. KTP Dalarna är ett
pilotprojekt där man har anammat en modell som har visat sig väldigt framgångsrikt i Storbritannien
och som syftar till att främja kunskapsväxlingen mellan akademi och näringsliv.
 

Ett KTP-projekt (Knowledge Transfer Partnership) går i korthet ut på att en nyligen nyutexaminerad
student, med stöd från en kvalificerad handledare från högskolan, genomför ett strategiskt kvalificerat
utvecklingsprojekt hos ett företag i regionen. Omfattningen för projektet uppgår till 10 månader och
startades i oktober 2013.
 
Rickard Andersson, högskoleingenjör från Högskolan Dalarna antogs för att delta i ett KTP-projekt
rörande utvecklandet av ett verktyg för energianalys av befintliga hydraulsystem samt
presentation av energieffektiva lösningar.
 

- Det här är något som jag finner väldigt roligt, då jag i mitt examensarbete under studietiden
vid Högskolan Dalarna kom i kontakt med ProjektHydraulik, säger Rickard.
 

- Mitt examensarbete gick ut på att genomföra en energianalys på den hydrauliska reglerutrustning
som används vid reglering av ledkrans samt löphjul i en av Kaplanturbinerna vid Bullerforsens
vattenkraftstation i Borlänge. Resultaten ifrån studien visade en verkningsgrad på 0,5 %, ett resultat
som för min del var minst sagt förvånade men som även skapade ett intresse för dessa frågor.
 

- Projektet ingår som en del i en större satsning från ProjektHydrauliks sida för att utöka nuvarande
verksamhetsområden, säger Annieli Söderberg (VD) och fortsätter, - Med hjälp av Rickards arbete
ska företagets möjligheter att genomföra analys av befintliga hydraulsystems funktioner och
energiförbrukning vidareutvecklas.
 

I anlutning till KTP – projektet har ytterligare ett projekt startats via Almi där Rickard ingår.
- Vår avsikt är att utveckla ett verktyg som på ett rationellt och tillförlitligt sätt kan hjälpa
våra kunder att energikartlägga sina hydraulsystem kostnadseffektivt. Vi känner att vi
ligger rätt i tiden och är väldigt nöjd med Rickards insats, avslutar Annieli

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.